To main content

Nils Anders Røkke

Executive Vice President Sustainability - SINTEF

Nils Anders Røkke

Executive Vice President Sustainability - SINTEF

Nils Anders Røkke
Phone: +47 951 56 181
Email:
Department: Staff
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1916009/

Nei, det er ikke science fiction. Skal vi greie å stanse de menneskeskapte klimaendringene i tråd med Parisavtalen, er det ikke lenger nok bare å kutte utslipp. Om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, trengs også klimapositiv teknologi, ifølge FNs klimapanel. Altså løsninger som...

Year 2021
Type Popular scientific article