To main content

Silje Forbord

Research Scientist

Silje Forbord

Research Scientist

Silje Forbord
Phone: 971 22 001
Email:
Department:
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1847501

I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i relativt eksponerte områder langs kysten og i åpent hav. Som en videreføring...

Authors Jorunn Skjermo Ole Jacob Broch Per Christian Endresen Silje Forbord Eivind Lona
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1768814

The aquaculture of macroalgae for human consumption and other high-end applications is experiencing unprecedented development in European countries, with the brown algae Saccharina latissima being the flag species. However, environmental conditions in open sea culture sites are often unique, which...

Authors João Monteiro Felisa Rey Tânia Melo Ana S. P. Moreira Jean‐François Arbona Jorunn Skjermo Silje Forbord Jon Funderud Diogo Raposo Philip D. Kerrison Marie-Mathilde Perrineau Claire Gachon Pedro Domingues Ricardo Calado M. Rosário Domingues
Year 2020
Type Academic article