To main content

Jarle Ladstein

Research Scientist

Jarle Ladstein

Research Scientist

Jarle Ladstein
Phone: 412 31 935
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1747228

In this work, we present a generic framework for designing on-board decision support systems for marine operations. We discuss different technologies and methods for obtaining and analysing data and providing relevant information to on-board personnel. In particular, we focus on combining and integr...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere an...

Year 2016
Type Report/thesis