To main content

Heidi Moe Føre

Senior Research Scientist

Heidi Moe Føre

Senior Research Scientist

Heidi Moe Føre
Phone: 480 42 932
Email:
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid. Årsaksa...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1706449

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rømt gjennom hull i not. Og hull i...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1608181

Gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT) were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon (PA) nets. The relative catch efficiency between the two gillnet 15 types was ev...

Authors Eduardo Grimaldo Bent Herrmann Biao Su Heidi Moe Føre Jørgen Vollstad Leonore Olsen Roger B. Larsen Ivan Tatone
Year 2019
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om faktiske rømmingshendelser. Årsakskateg...