To main content

Jørgen Vollstad

Senior Engineer

Jørgen Vollstad

Senior Engineer

Jørgen Vollstad
Phone: 911 45 742
Email:
Department:
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1855419

Teknologien for merking av fiskeredskap finnes, men utvalget av systemer og leverandører som spesifikt retter seg mot dette bruksområdet er relativt lite. Vi har identifisert tre ulike teknologier med nokså ulike egenskaper, fra de helt enkle til mer dynamiske systemer med potensiale for...

Authors Tore Syversen Jørgen Vollstad Ståle Walderhaug
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1718091

Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte metallfraksjoner og ulike materialkvaliteter. Kverning av linebruk er på sin side...

Authors Randulf Høyli Gorm Breimo Leonore Olsen Jørgen Vollstad
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1608181

Gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT) were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon (PA) nets. The relative catch efficiency between the two gillnet 15 types was...

Authors Eduardo Grimaldo Bent Herrmann Biao Su Heidi Moe Føre Jørgen Vollstad Leonore Olsen Roger B. Larsen Ivan Tatone
Year 2019
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1608176

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1608172

Fishing trials were carried out to compare the relative fishing efficiency of gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate, PBSAT) with conventional (nylon) nets. The fishing trials covered two consecutive fishing seasons (2016 and 2017) for cod...

Year 2018
Type Academic article