To main content

Jørgen Vollstad

Senior Engineer

Jørgen Vollstad

Senior Engineer

Jørgen Vollstad
Phone: 911 45 742
Email:
Department: Seafood Technology
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1833275

Gillnets made of the biodegradable resin polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon polyamide (PA) gillnets. Both types of gillnets were made of 0.55 mm Ø monofilaments. ...

Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1718091

Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte metallfraksjoner og ulike materialkvaliteter. Kverning av linebruk er p...

Authors Høyli Randulf Breimo Gorm Olsen Leonore Vollstad Jørgen
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1608181

Gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT) were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon (PA) nets. The relative catch efficiency between the two gillnet 15 types was ev...

Authors Grimaldo Eduardo Herrmann Bent Su Biao Føre Heidi Moe Vollstad Jørgen Olsen Leonore Larsen Roger B. Tatone Ivan
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1608176

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

Year 2018
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1608172

Fishing trials were carried out to compare the relative fishing efficiency of gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate, PBSAT) with conventional (nylon) nets. The fishing trials covered two consecutive fishing seasons (2016 and 2017) for cod (Gad...

Authors Grimaldo Eduardo Herrmann Bent Vollstad Jørgen Su Biao Føre Heidi Moe Larsen Roger B. Tatone Ivan
Year 2018
Type Journal publication