To main content

Hanne Laura Pauliina Kauko

Research Scientist

Hanne Laura Pauliina Kauko

Research Scientist

Hanne Laura Pauliina Kauko
Phone: 968 76 651
Department: Thermal Energy
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1798506

Strynefjellet Sommerski ligger langt fra kraftnettet, og strømforsyningen er dermed basert på bruk av fossile brensler med årlige CCE-utslipp på ca. 61 tonn. I denne rapporten er tre ulike alternative energiforsyningssystem blitt evaluert: småskala vannkraft, solkraft og fra...

Authors Kauko Hanne Bruland Oddbjørn Bakken Tor Haakon
Year 2019
Type Report/thesis