To main content

Petter Bae Brandtzæg

Chief Scientist

Petter Bae Brandtzæg

Chief Scientist

Petter Bae Brandtzæg
Phone: 928 06 546
Department: Software and Service Innovation
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1779529

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert p...

Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1736919

In April 2016, Facebook launched Facebook Live. Yet, how and why people stream on Facebook Live is poorly understood. Guided by the uses and gratifications theory, we analyzed public, individual live stream videos on Facebook Live (N = 1118) from the USA, Europe and Asia and applied a questionnaire ...

Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1780464

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert p...

Authors Grøtan Tor Olav Fiskvik Jannicke Haro Peter Halland Auran Per Gunnar Mathisen Bjørn Magnus Magin Melanie Brandtzæg Petter Bae Karlsen Geir Hågen
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1749717

Chatbots – et begrep som er på alles lepper, spesielt innenfor helsesektoren hvor slik teknologi blir testet ut i det vide og bedre som lavterskel tilbud for psykisk helsehjelp. Foredraget vil starte med å vise til eksisterende eksempler av chatbots som brukes i helserelaterte yrker hvor r...

Year 2019
Type Conference lecture and academic presentation