To main content

Herold Olsen

Senior Adviser

Herold Olsen

Senior Adviser

Herold Olsen
Phone: 926 96 538
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1689864

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon mellom alternativene gjelder landingsplassens plassering o...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676342

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunn...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1653879

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for Fjellfly AS som har base på stedet, pluss flyge-aktivitet...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1588722

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredels...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1556318

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly-...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1515394

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av ...

Year 2017
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1515389

Indoor noise exposure in children's bedroom has been studied by SINTEF Digital. It is a part of the MILPAAHEL project "Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort", at The Norwegian Institute of Public Health. The findings tell us that indoor night-time noi...

Authors Olsen Herold Haukland Frode
Year 2017
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafik...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1456633

Noise is a major challenge in the petroleum industry. Prior to performing work in a noisy area, the noise map is the tool for assessing noise exposure when planning and performing work. The aim of this paper is to present an ongoing R&D project to develop a wireless noise monitoring system that ...

Authors Carlsen Simon Jensen Ellen K Aardal Anders Yoshino Hiroki Bjor Ole-Herman Olsen Herold
Year 2016
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1456418

In the project MOVE, SINTEF has tested different methods to measure the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow. One of the methods to measure the noise levels is to use a microphone array. An array with up to 8 microphones has been tested, together with a special algorithm for...

Authors Berge Truls Svenn Olsen Herold Solvang Audun
Year 2016
Type Part of a book/report