To main content

Gema Sakti Raspati

Research Scientist

Gema Sakti Raspati

Research Scientist

Gema Sakti Raspati
Phone: 968 23 486
Department: Infrastructure
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1805500

A key challenge in recirculating aquaculture systems (RAS) is the accumulation of particulate organic matter, especially the fine and colloidal fraction due to low removal efficiency of today's technology. The supply of organic matter is typically the limiting resource determining the carrying capac...

Authors Fossmark Ragnhild Olsen Vadstein Olav Rosten Trond Waldemar Bakke Ingrid Koseto Deni Bugten Anette Voll Helberg Gaute Alexander Nedberg Nesje Jenny Jørgensen Niels O.G. Raspati Gema Sakti Azrague Kamal Østerhus Stein Wold Attramadal Kari
Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1801191

Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forv...

Authors Raspati Gema Sakti Bruaset Stian Sivertsen Edvard Møller-Pedersen Per Røstum Jon
Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1784032

To fulfil the sustainable circular economy and sustainable development, WWTP plants have to assure the paradigm-shift from waste treatment to resource recovery. In order to perform research on that topic and help Norwegian actors to carry out that shift, the Norwegian Research Council has funded the...

Year 2019
Type Conference lecture and academic presentation