To main content

Stian Bruaset

Research Scientist

Stian Bruaset

Research Scientist

Stian Bruaset
Phone: 455 14 902
Email:
Department: Infrastructure
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1801191/

Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forvaltes riktig helt fra starten av...

Authors Gema Sakti Raspati Stian Bruaset Edvard Sivertsen Per Møller-Pedersen Jon Røstum
Year 2020
Type Report