To main content

Kristin Ystmark Bjerkan

Senior Research Scientist

Kristin Ystmark Bjerkan

Senior Research Scientist

Kristin Ystmark Bjerkan
Phone: 909 92 086
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1753697

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - knyttet til sted...