To main content

Tor Olav Grøtan

Senior Research Scientist

Tor Olav Grøtan

Senior Research Scientist

Tor Olav Grøtan
Phone: 920 39 327
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1819441/

This paper documents the results of an empirical study of cyber incident response readiness in the Norwegian petroleum industry. The study addressed the Computer Emergency Response Team (CERT) capacity among various actors in the industry in handling critical cybersecurity incidents in industrial...

Authors Martin Gilje Jaatun Lars Bodsberg Tor Olav Grøtan Marie Elisabeth Gaup Moe
Year 2020
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1799658/

Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske analyser...

Year 2020
Type Popular scientific article