To main content

Thor Myklebust

Business Developer

Thor Myklebust

Business Developer

Thor Myklebust
Phone: 957 79 869
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1636476

This book addresses the development of safety-critical software and to this end proposes the SafeScrum® methodology. SafeScrum® was inspired by the agile method Scrum, which is extensively used in many areas of the software industry. Scrum is, however, not intended or designed for use with safety...

Authors Geir Kjetil Hanssen Tor Stålhane Thor Myklebust
Year 2018
Type Academic monograph
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og...

Year 2018
Type Report