To main content

Thor Myklebust

Business Developer

Thor Myklebust

Business Developer

Thor Myklebust
Phone: 957 79 869
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Oste...

Authors Bakken Trond Iversen Tor 0. Kvamstad-Lervold Beate Myklebust Thor
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1636476

This book addresses the development of safety-critical software and to this end proposes the SafeScrum® methodology. SafeScrum® was inspired by the agile method Scrum, which is extensively used in many areas of the software industry. Scrum is, however, not intended or designed for use with...

Authors Hanssen Geir Kjetil Stålhane Tor Myklebust Thor
Year 2018
Type Book