To main content

Maria Suong Tjønnås

Research Scientist/PhD Fellow

Maria Suong Tjønnås

Research Scientist/PhD Fellow

Maria Suong Tjønnås
Phone: 982 45 190
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1549313

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kval...

Authors Ausen Dag Austad Hanne Opsahl Svagård Ingrid Storruste Landmark Andreas D. Tjønnås Maria Suong Rohde Tarald Halvorsen Trond Halvorsen Marit Røed Trondsen Trond Tomasevic Tanja
Year 2017
Type Report/thesis