To main content

Even Ambros Holte

Research Scientist

Even Ambros Holte

Research Scientist

Even Ambros Holte
Phone: +47 950 36 264
Department: Energy and Transport
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1613480

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfi...

Authors Hilmarsen Øyvind Holte Even Ambros Brendeløkken Hanne Høyli Randulf Hognes Erik Skontorp
Year 2018
Type Report/thesis