To main content

Trine Marie Stene

Senior Research Scientist

Trine Marie Stene

Senior Research Scientist

Trine Marie Stene
Phone: 934 12 584
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1767888

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater ...

Authors Finne Håkon Bakken Terje Lall Marta Therese Lamvik Gunnar Martin Stene Trine Marie Sørensen Anette Østbø
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1767870

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse a...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758851

Creation of inter-organisational partnership is one aspect of innovation in the public sector. This paper describes a three-year pilot project (USSiT) from 2015 – 2018 constituting three large Norwegian public organisations, and an evaluation of it. The main evaluation objective was to obtain knowle...

Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Authors Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1741783

Increasing critical infrastructure (CI) resilience is a European strategy to enhance safety and security. A digital radio standard for the rail have been developed by The International Union of Railways (UIC) - The Global System for Mo-bile Communication in Railways (GSM-R). In Norway, GSM-R was imp...

Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1623617

På oppdrag av Avinor har SINTEF, NTNU og WSP Norge utført en evaluering av Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Målet med evalueringen har vært å trekke ut sentrale læringspunkter og erfaringer fra prosjektet som Avinor og andre aktører med fordel kan trekke me...

Authors Langlo Jan Alexander Skotnes Kari-Elisabeth Klakegg Ole Jonny Kristensen Kai Haakon Andersen Bjørn Olsson Nils Bjørkvoll Thor Stene Trine Marie
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1617060

USSiT er et prosjekt i samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune med ev varighet 1. september 2015 - 31. desember 2018. Evalueringen er således gjort før prosjektet er sluttført. Mål med USSIT: I prosjektperioden skal det utvikles et tett samarbeid ...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1604850

Digitalization is a global change affecting a variety of social conditions and businesses. In addition to changing products and services in businesses and the labour market, digitalization will also create radically new business models in many industries (Stene et al 2017). Automated vehicles will b...

Year 2018
Type Part of a book/report