To main content

Hanne Laura Pauliina Kauko

Research Scientist

Hanne Laura Pauliina Kauko

Research Scientist

Hanne Laura Pauliina Kauko
Phone: 968 76 651
Email:
Department: Thermal Energy
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1827944

The potential for utilizing industrial waste heat for district heating is enormous. There is, however, often a temporal mismatch between the waste heat availability and the heating demand, and typically fossil-based peak boilers are used to cover the remaining heat demand. This study investigates th...

Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1798506

Strynefjellet Sommerski ligger langt fra kraftnettet, og strømforsyningen er dermed basert på bruk av fossile brensler med årlige CCE-utslipp på ca. 61 tonn. I denne rapporten er tre ulike alternative energiforsyningssystem blitt evaluert: småskala vannkraft, solkraft og framføring av kraftlinje fra...

Authors Hanne Kauko Oddbjørn Bruland Tor Haakon Bakken
Year 2019
Type Report