To main content

Trond Halvorsen

Research Scientist

Trond Halvorsen

Research Scientist

Trond Halvorsen
Phone: 996 25 337
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1663750

Fixrate er en oppstartsbedrift som tilbyr en nettbasert markedsplass for store bankinnskudd. I denne rapporten oppsummeres intervjuer med syv av selskapets første brukere. Brukerne vi har snakket med representerer ulike typer offentlige virksomheter. Resultatene tolkes i lys av Everett Rogers' ...

Authors Halvorsen Trond
Year 2018
Type Report/thesis