To main content

Karine Denizou

Senior Research Scientist

Karine Denizou

Senior Research Scientist

Karine Denizou
Phone: 481 52 570
Department: Architectural Engineering
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1508104

Mål. Målet for prosjektet var å evaluere energirådgivningstjenesten i Asker kommune og utvikle kunnskap om hvordan kommuner kan få boligeiere til å energieffektivisere og oppgradere gjennom utnytting av naboeffekten, det vil si hvordan holdninger og tiltak sprer seg gje...

Authors Hauge Åshild Lappegard Godbolt Åsne Lund Denizou Karine
Year 2017
Type Report/thesis