To main content

Bjørn Skjellaug

Research Director

Bjørn Skjellaug

Research Director

Bjørn Skjellaug
Phone: +47 930 12 639
Department: Software and Service Innovation
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1334467

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste tek...

Authors Carlin Mats Stefan Skjellaug Bjørn Nygaard Stian Vermesan Ovidiu Svagård Ingrid Storruste Andreassen Tor W. Knutstad Gaute Andreas Johansen Gran Inge Røinaas Andresen Inger Røhne Mette Ausen Dag Boysen Elin Sundby
Year 2015
Type Report/thesis