To main content

Knut Øien

Senior Research Scientist

Knut Øien

Senior Research Scientist

Knut Øien
Phone: 930 58 815
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1688475

The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures themselves, but loss of functionality has secondary effects on the society. The...

Authors Øien Knut Bodsberg Lars Jovanovic A.
Year 2018
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1688123

The overall resilience of modern societies is largely determined by and dependent on resilience of their critical infrastructures (CI). These infrastructures are becoming increasingly smarter and more efficient by means of smart technologies such as sensors, gateways, processors. The use of smart te...

Authors Jovanović A. Øien Knut Choudhary A.
Year 2018
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644692

Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av r...

Authors Øien Knut Sklet Snorre Hauge Stein Schjølberg Per
Year 2018
Type Report/thesis