To main content

Sigmund Kvernes

Senior Adviser

Sigmund Kvernes

Senior Adviser

Sigmund Kvernes
Phone: 930 59 102
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1267819

Rapporten skisserer bakgrunnen for at kommuner går sammen med andre aktører i regionale samarbeid for næringsutvikling. Den beskriver videre noen muligheter og begrensninger som ligger å utvikle og gjennomføre slike strategier, og gir eksempler på hvordan slike strategi...

Authors Finne Håkon Kvernes Sigmund Nilsen Sverre Konrad
Year 2009
Type Report/thesis