To main content

Trine Marie Stene

Senior Research Scientist

Trine Marie Stene

Senior Research Scientist

Trine Marie Stene
Phone: 934 12 584
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1741783/

Increasing critical infrastructure (CI) resilience is a European strategy to enhance safety and security. A digital radio standard for the rail have been developed by The International Union of Railways (UIC) - The Global System for Mo-bile Communication in Railways (GSM-R). In Norway, GSM-R was...

Year 2019
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1767888/

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra...

Authors Håkon Finne Terje Bakken Marta Therese Lall Gunnar Martin Lamvik Trine Marie Stene Anette Østbø Sørensen
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1767870/

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse av de første sju...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1758844/

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt relevans, løsningens...

Authors Håkon Finne Hilde Jordal Andreas Dypvik Landmark Knut Fredrik Samset Trine Marie Stene
Year 2019
Type Report