To main content

Håvard Bergsdal

Senior Research Scientist

Håvard Bergsdal

Senior Research Scientist

Håvard Bergsdal
Phone: 922 33 473
Email:
Department: Architecture, Materials and Structures
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1847182/

Authors Håvard Bergsdal Åse Lekang Sørensen Zdena Cervenka Øystein Holm Judith Thomsen Igor Sartori Karen Byskov Lindberg Raymond Andreas Stokke Luitzen De Boer Hasan Hamdan Elsebeth Holmen Marianne Rose Kjendseth Wiik Stian Backe Hanne Laura Pauliina Kauko Laurent Georges Harald Taxt Walnum Synne Krekling Lien Christofer Skaar Ove Wolfgang Helge Brattebø Carine Lausselet Eirik Resch Nina Holck Sandberg Dimitri Quentin Alexis Pinel Kasper Emil Thorvaldsen Maria Justo Alonso Magnus Askeland Sobah Abbas Petersen Matteo Favero Salvatore Carlucci Peng Liu
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1681048/

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske...

Authors Tarald Rohde Håvard Bergsdal Odd Andre Hjelkrem
Year 2019
Type Report