To main content

Eivind Lona

Research Scientist

Eivind Lona

Research Scientist

Eivind Lona
Phone: 977 46 496
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1847501/

I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i relativt eksponerte områder langs kysten og i åpent hav. Som en videreføring...

Authors Jorunn Skjermo Ole Jacob Broch Per Christian Endresen Silje Forbord Eivind Lona
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1844384/

SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the following secondary goals: - Identification of relevant seaweed farm...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1706449/

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rømt gjennom hull i not. Og hull i...