To main content

Bjørn Henrik Hansen

Senior Research Scientist

Bjørn Henrik Hansen

Senior Research Scientist

Bjørn Henrik Hansen
Phone: 982 83 892
Email:
Department: Climate and Environment
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Authors Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1855116/

The toxicity of produced water (PW) discharges has been repeatedly demonstrated. However, the causative mechanisms of toxicity remain poorly understood. While PW composition is very complex, regular monitoring of effluent composition still only focuses on a limited set of chemical classes, most of...

Authors Lisbet Sørensen Paul McCormack Julia Farkas Sonnich Meier Paul A Sutton Bjørn Henrik Hansen
Year 2020
Type Academic lecture