To main content

Julia Farkas

Senior Research Scientist

Julia Farkas

Senior Research Scientist

Julia Farkas
Phone: 462 59 902
Email:
Department: Climate and Environment
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Authors Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1827303/

In this study, the effects of aged Ag and TiO2 nanoparticles (NPs), individually and as a mixture, in wastewater relative to their pristine counterparts on the development of the copepod nauplii (Tisbe battagliai) were investigated. NP behavior in synthetic wastewater and seawater was...

Authors Anastasia Georgantzopoulou Julia Farkas Kuria Ndungu Claire Coutris Patricia Almeida Carvalho Andrew Booth Ailbhe Macken
Year 2020
Type Academic article