To main content

Merete Øverli Moldestad

Deputy CEO

Merete Øverli Moldestad

Deputy CEO

Merete Øverli Moldestad
Phone: 982 43 460
Email:
Department: Management and Staff
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1498744/

I forbindelse med at det skal etableres kriterier for regulering av drivstoffkvalitet ved seiling innenfor naturreservatene på Øst-Svalbard, har Kystverket bedt SINTEF om å gjøre noen vurderinger med hensyn på forvitringsegenskaper (bl.a. levetid på sjøen) for ulike kvaliteter av drivstoff...

Year 2006
Type Report