To main content

Heidi Moe Føre

Senior Research Scientist

Heidi Moe Føre

Senior Research Scientist

Heidi Moe Føre
Phone: 480 42 932
Email:
Department: Energy and Transport
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1706470/

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid...