To main content

Trond Halvorsen

Research Scientist

Trond Halvorsen

Research Scientist

Trond Halvorsen
Phone: 996 25 337
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1943241/

...2019 was a year when the sharing economy and collaborative consumption was starting to make a significant impact on Norwegian society and way of life. With international hospitality and mobility services leading the way, several home-grown digital platforms also saw noticeable growth in users and...

Authors Trond Halvorsen Christoph Lutz Johan Barstad
Year 2021
Type Chapter
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1939740/

Denne rapporten presenterer utviklingstrekk de siste tiår for helsefellesskapet basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Utviklingen omfatter bruk av spesialisthelsetjenester, bruk av kommunale omsorgstjenester, samt et dedikert kapittel om utvikling for de fire prioriterte pasientgruppene fra...

Year 2021
Type Report