To main content

Herold Olsen

Senior Adviser

Herold Olsen

Senior Adviser

Herold Olsen
Phone: 926 96 538
Email:
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676342/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunnlaget er oppgitt av...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1653879/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for Fjellfly AS som har base på stedet, pluss flyge-aktivitet for en tenkt...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1588722/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1556318/

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1515394/

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1453594/

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1343888/

This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public Roads Administration) and NTNU. In this project, methods and systems to measure...

Authors Truls Svenn Berge Herold Olsen Audun solvang
Year 2016
Type Report