To main content

Gema Sakti Raspati

Research Scientist

Gema Sakti Raspati

Research Scientist

Gema Sakti Raspati
Phone: 968 23 486
Email:
Department: Infrastructure
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1805500/

Authors Ragnhild Olsen Fossmark Olav Vadstein Trond Waldemar Rosten Ingrid Bakke Deni Koseto Anette Voll Bugten Gaute Alexander Nedberg Helberg Jenny Nesje Niels O.G. Jørgensen Gema Sakti Raspati Kamal Azrague Stein Wold Østerhus Kari Attramadal
Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1801191/

Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forvaltes riktig helt fra starten av...

Authors Gema Sakti Raspati Stian Bruaset Edvard Sivertsen Per Møller-Pedersen Jon Røstum
Year 2020
Type Report