To main content

Gunhild Hageskal

Research Scientist

Gunhild Hageskal

Research Scientist

Gunhild Hageskal
Phone: 986 96 504
Email:
Department: Biotechnology and Nanomedicine
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1808802/

Det er gjennomført innledende tester med flowcytometri og DNA-baserte metoder for å kartlegge om slike metoder er bedre egnet til in-situ målinger og vurderinger av vannbehandlingsanleggs hygieniske barrierer enn de metodene som vanligvis benyttes. Resultatene viser, ikke overraskende, at ulike...

Authors Aina Charlotte Wennberg Bjørnar Eikebrokk Mette Myrmel Gunhild Hageskal Lars Hem
Year 2020
Type Report