To main content

Maria Suong Tjønnås

Research Scientist/PhD Fellow

Maria Suong Tjønnås

Research Scientist/PhD Fellow

Maria Suong Tjønnås
Phone: 982 45 190
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1549313/

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen...

Authors Dag Ausen Hanne Opsahl Austad Ingrid Storruste Svagård Andreas Dypvik Landmark Maria Suong Tjønnås Tarald Rohde Trond Halvorsen Marit Røed Halvorsen Trond Trondsen Tanja Tomasevic
Year 2017
Type Report