To main content

Even Ambros Holte

Research Scientist

Even Ambros Holte

Research Scientist

Even Ambros Holte
Phone: +47 950 36 264
Email:
Department: Energy and Transport
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1613480/

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede...

Authors Øyvind Hilmarsen Even Ambros Holte Hanne Brendeløkken Randulf Høyli Erik Skontorp Hognes
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1348788/

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, maritim og offshore, inkludert fornybar energi – havvind; heretter hovedsakelig...

Year 2016
Type Report