To main content

Truls Svenn Berge

Research Scientist

Truls Svenn Berge

Research Scientist

Truls Svenn Berge
Phone: 905 72 026
Email:
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1682398/

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bakgrunnsstøy. Hensikten har vært...

Authors Truls Svenn Berge Frode Haukland
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1682406/

Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate if the present regulations for AVAS could be improved, by including an adaptive...

Authors Truls Svenn Berge Frode Haukland
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1644681/

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1550059/

The current trend worldwide is less focused on reducing road traffic noise. This is in strong contrast to the severe impact of traffic noise to the general health and quality of life. A more holistic and combined strategy is needed. Current international rules and regulations regarding vehicles and...

Authors Truls Svenn Berge Piotr Mioduszewski Jerzy Ejsmont Beata Swieczko-Zurek
Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1453594/

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter...