Velkommen til Human Factors in Control

HFC - Human Factors in Control er et fagnettverk for folk som arbeider med menneskelige faktorer (HF - Human Factors), se HFC brosjyren vår. HF områder er organisatoriske faktorer, kognitive faktorer og fysisk ergonomi.

Vi arrangerer to konferanser hvert år og vi arbeider med å videreutvikle standarder for HF. Vi arrangerer også årlige kurs innen human factors i tilegg til at vi har kurs-samarbeid med andre institusjoner. Eksempel på human factors er oppmerksomhet.

Vi har tilgang til fagnettforum og diskusjoner for de som er opptatt av fagfeltet human factors. Vi er tilknyttet Human Factors and Ergonomics Society (HFES) via HFES Europe Chapter. En ofte benyttet HF metode har vært CRIOP, se CRIOP-brosjyren.

Møtekalender/Nyheter

  • Det Grønne skiftet
  • PostDoc position at NTNU/ Department of Design in the project "Meaningful Human Control of digitalization in safety critical systems (MAS)" Period: 2022 – 2025 (Description)
  • HFC Høstmøte 2021: Oktober 19. og 20. hos Petroleumstilsynet, Stavanger (Se møter)
  • New OA book: Sensemaking in Safety Critical and Complex Situations: Human Factors and Design (Talor&Francis or Amazon - with free eBook version)
  • USN får sitt første Senter for fremragende utdanning
  • Etablert forslag til retningslinjer for bruk av CCTV (alle medlemmer får kopi: Retningslinjer, Litteratursøk)
  • 2017-2021: Vi fikk støtte fra forskningsrådet til prosjektene: SAREPTA (beskrivelse, lysark) - Safety, autonomy, remote control and operations of industrial transport systems & SMACS (beskrivelse, lysark) - Sensemaking in safety-critical situations. 

På hver HFC-konferanse er det seks friplasser for studenter/HF Emeritus. Den som melder seg på først får plassen. Deltakelsen er gratis, men dersom studentene ønsker å delta på middagen på kvelden må de betale for den.

Prosjektansvarlig HFC: Stig.O.Johnsen@sintef.no