Fagmiljøet til stede på flere kommende konferanser

22.-23. oktober arrangeres konferansen Transport og logistikk 2012 på Clarion Hotel Oslo Airport. Forsker Erik Gran (SINTEF) vil presentere resultater fra forskningsprosjektet PROFIT, som omhandlet fremtidens intermodale terminaler, i sesjonen SMARTRANS. Videre vil seniorforsker og professor Heidi Dreyer holde foredraget "Spist er spist…, men hva med det som ikke spises?" i sesjonen Bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for logistikken. I tillegg vil SINTEF være representert med stand under konferansen. Les mer på konferansens hjemmeside.

31. oktober avholdes Topplederkonferansen 2012 i regi av Partnere for nyskapning. Fagmiljøet er representert gjennom forskningsleder Sverre Konrad Nilsen (SINTEF) og seniorforsker og professor Jan Ola Strandhagen (SINTEF/NTNU), som organiserer logistikksesjonen på oppdrag fra Partnere for nyskapning. Les mer på konferansens hjemmeside.

6.-7. desember går konferansen Norsk Logistikkforum av stabelen. Heidi Dreyer er ordstyrer for konferansen, og vil også holde foredraget " Matkjeden er logistikkens Formel 1-klasse - Hva kan vi lære?". I tillegg er fagmiljøet representert ved Jan Ola Strandhagen, som vil holde foredraget "Teknologi i en global fremtid". Les mer på konferansens hjemmeside.

Publisert 8. oktober 2012