Marco Semini

Utdanning
  •  Mastergrad i matematikk ved Universitet i Lausanne (Sveits)
Stilling
  • Doktorgradsstipendiat ved Institutt for Produksjons- og kvalitetstekninkk, NTNU
  • Timeavtale med SINTEF Logistikk
Fagområde
  • Logistikk og supply chain management
  • Metoder og verktøy for beslutningsstøtte
Telefon / mobil

73 55 13 20 (kontor) / 930 58 081 (mobil)

E-post /

 

Regneark har blitt et vanlig verktøy for å støtte ledere i planlegging og beslutningstaking, ikke minst på logistikkområdet. I spesielle tilfeller vil det være lønnsomt å bruke datasystemer med mer avanserte matematiske modeller for å finne fram til kostnadseffektive planer og løsninger. Dette kan for eksempel være tilfellet i produksjonsplanlegging, eller når man skal finne egnede lokasjoner av distribusjonslagre.

I sin forskning ser Marco nærmere på når og hvordan slike metoder og systemer kan anvendes. Rorskningsresultatene brukes for å utvikle retningslinjer som hjelper ledere med å forstå mulighetene og begrensningene som ligger i disse metodene og systemene.


 

Publisert 8. august 2006