Anita Romsdal
Utdanning
  • Graduate Diploma in ERP Systems, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia
  • Master of Business Administration, med spesialisering i ERP system, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia
  • Diplomøkonom, med spesialisering i reiseliv, Handelshøyskolen BI
Stilling
  • Master of Business Administration, SINTEF Logistikk
  • Prosjektkoordinator Bedrifter i Nettverk, NTNU
  • Doktorgradsstipendiat ved Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Fagområde
  • Logistikk og IKT
  • Verdikjedesamarbeid
Telefon / mobil

 73 55 03 84 / 922 59 920

E-post

 

Anita Romsdal er ansatt ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Logistikk. Hun er diplomøkonom fra BI og har en master i Business Administration og et Graduate Diploma i ERP systemer fra Victoria University of Technology i Australia. ERP-utdanningen hadde et spesielt fokus på strategisk bruk av ERP-systemer, inkludert implementering, endringsledelse, og logistikk og verdikjeder. Av arbeidserfaring har Anita bakgrunn som prosjektkoordinator ved NTNU og flere års erfaring innenfor administrasjon og økonomi i ulike sektorer.

I SINTEF jobber hun med temaer som vareforsyning, verdikjedesamarbeid og IKT, samt administrasjon og koordinering av både nasjonale og internasjonale prosjekt. I tillegg har hun en rolle knyttet til rapportering av EU-finansierte prosjekter i SINTEF Teknologi og samfunn.

Høsten 2006 starter Anita på et doktorgradsprosjekt knyttet til verdikjedeintegrasjon, strategi og IKT ved Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Veileder er Prof. II Jan Ola Strandhagen.

Publisert 8. august 2006