Publikasjoner

Publikasjoner, rapporter og artikler:

Oslo Havn KF (2009) - "Oslo Havn et midtpunkt for verdiskaping"

Hamran, A.S. (2009) "PROFIT bøter på et stort savn", Knutepunkt nr 3 2009, s 10-11

Sund, A.B; Netland, T. (2009) ”Terminalen er kjernen i fremtidens intermodale Norge”, Samferdsel 2/2009, pp.8-9

Stokland, Ø. og Spjelkavik, I. (2009) ”Utvikler fremtidens godsterminal”, Logistikk Nettverk 1/2009, pp.28-29   
Artikkelen er også lagt ut på internettsiden til Oslo Havn: http://www.oslohavn.no/nyheter/oslo-havn-2/, 06.03.2009) 

Austrud, S. (2009) "Nye samarbeidsmodeller for intermodale logistikknettverk, Prosjektoppgave NTNU.

Formidling fra konferanser, møter og workshops:

Presentasjoner fra konferanser, møter og workshops som omhandler PROFIT vil bli publisert nedenfor.

Konferanser internasjonalt

APMS - Advances in Production Management Systems
19-23 September 2009, Bordeaux, France:

Netland, T.; Spjelkavik, I. (2009) Making PROFIT at the intermodal terminal – a research agenda, in proceedings of APMS conference, Bordeaux, France, 21.-23.10.2009

Konferanser nasjonalt

Oslo Havn/PROFIT, 24. mars 2010: Brukerkonferanse om sømløs informasjonsflyt

Profit/ Smartlog seminar (Oslo, Norge) 27. november 2009: 

Klimaskolen (Nord-Trøndelag) 1. september 2009:

Sund Bjørgen, A. (2009) Klimavennlig transport – er miljøvennlig transport mulig? Foredrag for Klimaskolen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Videokonferanse 01.09.2009  

Faglige og fagrelaterte presentasjoner

Wist, B. (2009) "PROFIT - Fremtidens Intermodale Terminaler", Prosjektseminar, SMARTRANS 8. september.

 

Diverse formidling

PROFIT flyer

 

Publisert 19. januar 2009

PROFIT