Kontakt

 

Rolle
Navn

Telefon sentralbord

Prosjektansvarlig CargoNet:
Halfdan Blytt, Produksjonsdirektør 

23 15 45 45

Prosjektleder CargoNet:
Kjell Myhre, Stabssjef

23 15 45 45

Prosjektleder SINTEF:
Erik Gran

73 59 36 15

Bedriftskontakt Oslo Havn:
Helge Susegg

02 180

Bedriftskontakt Schenker:
Johan Haavardtun

07500

Bedriftskontakt Jernbaneverket:
Per Pedersen

05280

Bedriftskontakt Bring Logistics:
Steinar Wiik

22 81 20 00

Bedriftskontakt ErgoGroup:
Harald Røneid
23 14 50 00
Bedriftskontakt LTL:
Lennart Hovland

23 08 87 80

 

Publisert 19. januar 2009

PROFIT