PROFIT

Utvikle terminalfunksjonen fra et opplevd kostnadssenter
 til et midtpunkt for verdiskaping i fremtidens
intermodale logistikknettverk

Med dette menes at terminalen i fremtiden ikke kun vil oppleves som et ledd alle nødvendigvis må innom, men tvert imot som en verdiøkende node i materialflyten, hvor:

  • logistikkostnader reduseres som følge av intermodalitet og nettverkssamarbeid
  • miljøgevinster realiseres som følge av samlasting, redusert tomkjøring og mer gods på bane
  • kundeservice øker som følge av introduksjon av nye tilbud og tjenester.

Les nyhetsbrev fra PROFIT                                 

Kontakt PROFIT

Erik Gran
Forsker
SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse
S.P. Andersens veg 5
7465 Trondheim
Tel: +47 73593615

Kontakt PROFIT

Jorunn Auth
Prosjektsekretær
SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse
S.P. Andersens veg 5
7465 Trondheim
Tel: +47 73590219

PROFIT