Alnabruterminalen

 

Foto: Lasse Tur

Alnabruterminalen kalles «godstransportens Oslo S» og «navet i gods-Norge». Store deler av godset som kommer til Norge blir lastet om på Alnabru i Groruddalen. I utkanten av Alnabruterminalen har de store samlasterne Schencker, Tollpost Globe og Posten anlagt sine terminaler. Det er unikt i Europa med så tett plassering. Det gjør systemet effektivt.

På Alnabru godsterminal er det i løpet av 2008 utført en ombygging som øker kapasiteten ved terminalen med 30 prosent, tilsvarende ca. 140.000 TEU (20-fots containere). For 2008 er prognosen at terminalen vil håndtere ca. 540.000 TEU. Terminalen opererer med 3 kraner , 4 trucker, 3 reachstackers med løftekapasitet 32 – 45 tonn og 3 terminaltraktorer.

Publisert 19. januar 2009

PROFIT