HelsA - Kick-off 2020 - UTSATT

Publisert tirsdag 3. mars 2020

Arrangementet er utsatt inntil videre

Foto: Solvår Wågø

Kjære HelsA venner!

Sett i lys av det økende omfanget i smittespredning av koronaviruset finner vi ikke tidspunktet riktig for å gjennomføre større arrangement og utsetter derfor kick-off HelsA til et senere tidspunkt. Håper vi kan treffes til faglig samtale når forholdene igjen ligger bedre til rette. Vi kommer tilbake med ny dato når vi ser hva som kan være forsvarlig og realistisk.

Koronaviruset er først og fremst en helseutfordring, men det er også en stor utfordring for folkehelsa! Når vi alle blir bedt om å holde oss hjemme, når sosialt fellesskap blir en trussel, påvirkes ikke bare økonomi og handel, men også byliv, fellesskap og folkehelse. De aller mest sårbare av oss rammes hardest. HelsA sitt fokus har blitt skremmende aktuelt!

Jeg vil derfor tipse dere om arrangementet Hack the Crisis Norway som er et online hackathon som pågår denne helga (27.-29.mars). Arrangementet foregår på DOGA, strømmes til hele landet, og er organisert av frivillige fra teknologi- og oppstartssamfunnet i Norge. Målet er å finne løsninger og konsepter som kan hjelpe oss både under krisen og etter krisen. DogA (Design og Arkitektur Norge) er samarbeidspartner i HelsA og pådriver for denne innovasjonen. 

Les mer på https://doga.no/kalender/hack-the-crisis-norway/

Med ønske om god folkehelse i en krevende tid

Thomas, Johan og Solvår

 

 

Hvilken betydning har våre fysiske omgivelser for folkehelsa? Hvordan kan våre uteområder og offentlige rom utformes for å motvirke inaktivitet og ekskludering, og legge til rette for bevegelse, aktivitet og inkludering der mennesker møtes og deltar på tvers av alder, funksjonsnivå og identitet?

Geminisenteret HelsA er en samarbeidsplattform for framoverlente norske kommuner og fagmiljøer innen arkitektur, fysisk planlegging, design og eiendomsutvikling ved SINTEF, NTNU, NTNU Samfunnsforskning, Arkitektbedriftene, DogA og NAL Bylivsenteret. I HelsA setter vi fokus på det forebyggende aspektet ved helsefremmende arkitektur og omgivelser. 

HelsA ble etablert i mai 2019, og vi synes det er på tide å arrangere en kick-off for å samle referansegruppa, arbeidsgruppa og styret for å bli kjent, få en oversikt over HelsAs mentale kapital, kartlegge kunnskapsbehov og utfordringer, og utvikle forskningsideer sammen med kommunene og deltakerorganisasjonene i referansegruppa. 

Målsettingen med å samles er å få høre mer om følgende: Hva er kommunene opptatt av, hvilke utfordringer finnes, hvem er vi, hva kan vi, hva kan vi bidra med og samarbeide om? Vi vil derfor arrangere tre parallellstasjoner og en samtale der det vi har diskutert i gruppene presenteres.

Vel møtt til en spennende dag!

Program

12:00Velkommen ved styret

12:15Presentasjon av senteret og målsetting med dagen

12:30Presentasjon av dagens program og introduksjon parallellstasjoner

12:45 1. parallellstasjon (A, B, C)

13:30 2. parallellstasjon (A, B, C)

14:15Pause med kaffe og kake

14:45 3. parallellstasjon (A, B, C)

15:30 Forberede presentasjon gruppearbeid 

16:00 Samtale og presentasjon i plenum av det som har framkommet i gruppene  

16:30 Oppsummering av dagen

17:00 Avslutning og tapas!

Vel hjem!

Påmelding

Forskningsleder
Telefon: +47 92 48 30 60
E-post: