Evalueringskonferansen 2016

Publisert lørdag 1. oktober 2016

Program for Evalueringskonferansen 2016

Evalueringskonferansen 2016
Evalueringskonferansen 2016 er over, men omstillingene fortsetter

SINTEF Teknologi og samfunn har arrangert den årlige Evalueringskonferansen i 2016 for Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Arrangementet går på rundgang mellom fagmiljøene. Dette var den 22. i rekken. Sist SINTEF arrangerte konferansen var i 2003. Målgruppene er de som arbeider med bestilling, utførelse og bruk av evalueringer. Ca. 120 personer fra offentlig forvaltning, forskning, rådgiving og annen virksomhet deltok. Fra programmet nedenfor kan du klikke deg fram til de enkelte presentasjoner.

Torsdag 29. september 2016
09:00 Registrering
10:00 Plenumssesjon
Sesjonsleder: Gro Holst Volden
  Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune:
Velkommen til Trondheim og Trøndelag
  Styreleder Gro Holst Volden, Norsk evalueringsforening:
Hva har årets evalueringskonferanse å by på?
  Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
Fornye, forenkle, forbedre – og evaluere
  Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU:
Evalueringens rolle i fusjonsprosessen for Norges største universitet
11:20 Kaffepause
11:50 Plenumssesjonen fortsetter
Sesjonsleder: Håkon Finne
  Avdelingsleder Veslemøy Østrem, Aftenposten:
Kanalene fra Panama. Kritisk journalistikk i en digital verden (og metoderapport)
  Direktør Frode Forfang, UDI:
Håndtere en hundreårsbølge eller omstille til større variasjon? Byråkratiets dilemma i en omskiftelig verden
13:00 Lunsj
14:00 Parallellsesjoner
  Omstillings­bølge i innvandrings­forvaltningen
Sesjonsleder: FoU-koordinator Rachel Eide, UDI
Struktur­reformer under evaluerings­lupen
Sesjonsleder: Daglig leder Lars-Erik Becken, Proba Samfunns­analyse
Evaluering for et grønt skifte
Sesjonsleder: Seniorforsker Håkon Finne, SINTEF
  Fung. avdelings­direktør Aleksander Åsheim, UDI:
Hvordan håndterer UDI store svingninger i antallet asylsøkere og andre større endringer?
Seniorrådgiver Tarald Rohde, SINTEF Teknologi og samfunn:
Helse Sør-Øst evaluert: Strategi­arbeid eller omstilling?
Programleder Heidi Fossland, Trondheim kommune:
Hvordan Miljøpakken bruker evalueringer for å nå sine mål
  Senior­analytiker Tor Egil Viblemo, Oxford Research:
Omstilling med konsekvenser – Evaluering og omstillinger av asyl­forvaltningen
Seniorforsker Åge Mariussen, Nordlands­forskning:
Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle
Seniorrådgiver Håvard Solem, Enova:
Evaluering av Enovas passivhus­­program
15:20 Kaffepause
15:40 Parallellsesjonene fortsetter
  Professor Berit Berg, NTNU:
Bølgebryter eller bølgekraft? Innvandring – fra besvær til begjær
Seniorrådgiver Ingunn Botheim og seniorrådgiver Oddbjørg Bakli, Difi:
Difis evaluering av nærpoliti­reformen – Hvordan kan forskning bidra?
Prosjektleder Merete Saugestad, Atkins:
Miljøhensyn ved valg av offentlige investerings­prosjekter
  Stipendiat Erlend Paasche, Universitetet i Oslo:
Hjem fra verdens beste land? Om å evaluere assistert retur fra det nye Norge
Daglig leder Lars-Erik Becken, Proba samfunnsanalyse:
Opplærings­­kontorenes rolle i fremtidens yrkesfag­­utdanning!
 
17:00 Generalforsamling i Norsk evalueringsforening
18:00 Safari og middag på Rockheim
Med utdeling av Evalueringsforeningens Evalueringspris
    
Fredag 30. september 2016
09:00 Parallellsesjoner
  Anbudsregimet i en omstillingstid
Sesjonsleder: Spesialrådgiver Gry Monsen, Innovasjon Norge
Nye evaluerings­metoder
Sesjonsleder: Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU
Å møte digitaliserings­bølgen med evaluering
Sesjonsleder: Forskningsleder Heidi Bull-Berg, SINTEF
  Seniorforsker Hans Torvatn, SINTEF Teknologi og samfunn:
Kan anbuds­­systemet fremme innovasjon i offentlig sektor? En evaluerings­faglig analyse
Professor Knut Samset, NTNU:
Definer problemet, utforsk mulighetsrommet, evaluer alternativene og velg løsningen
Forsker Andreas Landmark og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og samfunn:
Historien om LOS-programmet: Hva kan vi lære av 15 år med IT-prosjekter i Forsvaret?
09:40 Kaffepause
10:00 Parallellsesjonene fortsetter
  Underdirektør Martin Ørvim, Riksrevisjonen:
Erfaringer med å bruke kartleggings­undersøkelser av etterlevelse av anskaffelses­­regelverket. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved egne anskaffelser
Seniorforsker Håkon Finne, SINTEF Teknologi og samfunn:
Ray Pawsons "realist evaluation"
Rådgiver Juni Bratberg Melting,
Helsedirektoratet:
Gevinst­­realisering i nasjonalt velferdsteknologiprogram
  Programleder Per Harbø, NHO:
Hvordan NHO/KS/Difi (Nasjonalt program
for leverandør­utvikling) bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke
innovative offentlige anskaffelser
Spesialrådgiver Michael Spjelkavik Mark, NIFU:
Erfaringer med bruk av
differences-in-differences
Professor Anders Grimsmo, NTNU:
Samhandlings­reformen – til det bedre uten bivirkninger?
11:30 Lunsj
12:30 Plenumssesjon
Sesjonsleder: Håkon Finne
  Prisvinner og forsker Svein Erik Stave, Fafo:
Suksesskriterier for en prisverdig evaluering
  Professor Göran Brulin, Tillväxtverket:
Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen
  Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU:
Concept-programmets evalueringsmetode og -portefølje
14:00 Kaffepause
14:20 Plenumssesjonen fortsetter
Sesjonsleder: Seniorrådgiver Liv Moberg, DFØ
  Seksjonssjef Gry Hamarsland, DFØ:
Ny utredningsinstruks – hva så?
  Arbeidsutvalgsleder Liv Moberg, EVA-Forum:
Avslutning
15:00 Slutt
   
 
Program- og organisasjonskomité:
Håkon Finne, SINTEF; Gro Holst Volden, NTNU; Jorunn Auth, SINTEF; Heidi Bull-Berg, SINTEF
Gry Monsen, Innovasjon Norge; Steinar Johansen, NIBR; Rachel Eide, UDI; Lars-Erik Becken, Proba Samfunnsanalyse.
Finansiering: Arrangementet er en dugnad i evalueringsmiljøet i Norge. Arrangøren får dekket arrangementsutgiftene gjennom deltakeravgift og et tilskudd fra Innovasjon Norge.
 

http://evalueringskonferansen.no og http://www.sintef.no/evaluering

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: