Ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase

Publisert onsdag 14. juni 2017

Den første BEST VENT rapport er nå tilgjengenlig.

Ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase
Ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase

Den første BEST VENT rapport er nå tilgjengenlig. Prosjektet har sett nærmere på grunnlaget for klimaveiledning 444 krav om full ventilasjon første driftsår. Er dette lenger nødvendig med dagens lavemitterende materialer? Gjennom litteraturstudie har man sett nærmere på emisjonsrate i tidlig avgassingsfase, effekten av økt ventilasjonsrate har på avgassingshastigheten, og hvor lang tid det tar før avgassingen er på et akseptabelt nivå.

Nødvendig luftmengde utenom brukstid kan være langt lavere enn dagens anbefaling, Tiden for økt ventilasjonsbehov kan settes til et halvt år, da er emisjonene i tildlig fase redusert betraktelig.

Rapporten er tilgjengelig under publikasjoner, men kan også lastes ned ved å trykker her.

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019