Unge krefter til Best Vent

Publisert torsdag 18. mai 2017

– Det har blitt litt mer liv i gangen her, sier Sintefs seniorforsker Sverre Bjørn Holøs til Norsk VVS.

Nye ansikter: Aileen Yang (t.v.), Nora Holand og Merethe Lind har funnet seg godt til rette hos Sintef i Oslo. Foto: Jan Erik Røine.
Nye ansikter: Aileen Yang (t.v.), Nora Holand og Merethe Lind har funnet seg godt til rette hos Sintef i Oslo. Foto: Jan Erik Røine.

Årsaken er at tre masterstudenter har flyttet inn i kontorlokalene til Sintef i Forskningsveien i Oslo. De tre studentene skal bidra i prosjektet og i juni skal de levere hver sin masteroppgave. I tillegg har Best Vent knyttet til seg en Post Doc–Aileen Yang.

Ut i felt

Merethe Lind, Nora Holand og Kristian Fredrik Nikolaisen er alle studenter ved Høgskolen i Oslo Akershus. De syns det er stas å være en del av Best Vent-prosjektet.

– Jeg håper at masteroppgaven kan være et bidrag til hva man bør gjøre for å oppnå Best Vent, sier Merethe Lind beskjedent.

Lind skriver masteroppgave om relativ fuktighets betydning for inneklima.

– Folkehelseinstituttet anbefaler ikke relativ fuktighet under 20 prosent. Men hvordan påvirker fuktighet inneklimaet, spør Lind som skal gjøre feltundersøkelser i Miljøhuset GK i Oslo.

Gassfiltrering

Rett bak henne sitter Nora Holand som har valgt Co₂ som tema i sin masteroppgave.

– Det handler om behovsstyrt ventilasjon på ungdomsskoler, hvor fokus ligger på Co₂. Jeg leter etter god luft og hvordan lukter påvirker luftkvaliteten, forteller Noland som ikke ønsker å si alt for mye om oppgaven.

– Jeg skal få hjelp av noen førsteårsstudenter på Energi & Miljø. De kan ikke få vite alt, smiler Noland.

Undersøkelsene skal gjennomføres på Fernanda Nissen skole i Oslo. Der er allerede studiekamerat Kristian Fredrik Nikolaisen godt i gang med de første testene han gjør til sin masteroppgave. Han har lånt en NOx-monitor hos NILU og fått en filterlevernadør til å installere nye filtre i ventilasjonsanlegget.

– Jeg ser på hva som kommer inn og hvor mye kan vi rense bort. Får vi gassfiltrering av et vanlig filter, spør Nikolaisen.

Verdifull forskning

Selv om oppgavene studenten har valgt er nært knyttet til Best Vent-prosjektet, er de selv ansvarlige for alt arbeidet som gjøres med oppgavene. Men de får god veiledning av teamet i Best Vent. De vil også få veiledning av Aileen Yang.

– Det er spente og engasjerte studenter som jeg gleder meg til å jobbe med. Men jeg er først og fremst engasjert for å jobbe med publisering og skrive artikler basert på resultater i forskningsprosjektet, forteller Yang.

Seniorforsker Sverre Bjørn Holøs er glad for å få inn nye, unge krefter til Best Vent-prosjektet.

– Det virker som om de har fått en god start. De spør og vi forsøker å hjelpe dem så godt vi kan. Det er verdifullt for oss å ha dem her og resultatene de får vil gi gode indikasjoner på hva vi bør jobbe videre med. Videre er det viktig for oss å få publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt, understreker Holøs.

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019