Nysgjerrige på forsøksresultatene

Publisert fredag 18. november 2016

– Vi blir veldig nysgjerrig på hva de tester, sier studentene som var forskningshelter i forsknings­prosjektet Best Vent i begynnelsen av oktober.

STUDENTENE: Henriette Halvorsen (25), Eirik Aune (26) og Martin Stene (30) ved HiOA har sammen med sine medelever bidratt med viktig forskningsmateriale til prosjektet Best Vent. (Foto: Synnøve Prytz Berset)
STUDENTENE: Henriette Halvorsen (25), Eirik Aune (26) og Martin Stene (30) ved HiOA har sammen med sine medelever bidratt med viktig forskningsmateriale til prosjektet Best Vent. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Norsk VVS treffer studentene Henriette Halvorsen (25), Eirik Aune (26) og Martin Stene (30) på vei ut av forsøksklasserommet. Alle tre tar master Energi og miljø i bygg ved HiOA og har i en hel uke fungert som testpanel for forskningsprosjektet Best Vent.

– Vi har blant annet vurdert luftkvaliteten og fylt ut spørreskjemaer på nettbrett hvor vi for eksempel ble stilt spørsmål om vi blir tørr i huden, tung i hodet, om det er kaldt eller varmt, forteller Henriette.

I løpet av uken har de vært i 21 ulike rom hvor de har fått beskjed om å umiddelbart rapportere hvordan de opplever luftkvaliteten når de kommer inn i et rom.

– Noen ganger var det lett. Jeg merket for eksempel med en gang om luftmengden på ventilasjonsanlegget var redusert. Da er luften tett og man kjenner lukten av materialer av og til, sier Henriette.

Konsentrasjonstester

De har også gjennomført konsentrasjonstester hvor de har blitt testet før og etter en forelesning.

– Det er gøy. Vi blir veldig nysgjerrig på hva de tester, de holder tilbake mye informasjon om hva de har gjort med anlegget, sier Eirik.

Det at de tar studieretningen Energi og miljø i bygg gjør dem nok mer interessert i prosjektet enn en «vanlig» person ville vært.

– Vi blir mer nysgjerrige på hva vi blir utsatt for på grunn av den studiebakgrunnen vi har, og om opplevd inneklima for eksempel har noe med innregulering, temperatur eller CO2 å gjøre, sier Martin.

– Ja, i går så vi blant annet på luftkvaliteten når det føltes kaldt i noen av rommene. Jeg tror opplevd luftkvalitet scoret høyt her, men går nok utover den termiske komforten, sier Henriette.

Læring

Best Vent åpner også for at studentene kan skrive masteroppgaver knyttet til prosjektet, noe flere i klassen har valgt å gjøre.

– Med prosjektet ønsker Sintef å jobbe for å optimalisere luftkvaliteten. Dette er ikke minst viktig for elevene; bedre inneklima legger til rette for bedre prestasjoner, sier Martin.

Han poengterer at teknologien er i rask endring, i tillegg til at mye av den eksisterende inneklimaforskningen baserer seg på gamle lab-tester.

– I dag har vi også helt andre klær og lukter, som kan ha en innvirkning på inneklimaet. Det finnes også andre og bedre måleinstrumenter enn tidligere, sier Martin.

Mye har også forandret seg i forhold til hvordan man bygger sammenlignet med tidligere, påpeker han. En tettere bygningskropp stiller høyere krav til at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Seniorforsker
Telefon: +47 97 74 75 97
E-post: