Nå kan du bruke Best Vent-verktøyet

Publisert fredag 1. juni 2018

Best Vent-verktøyet er på plass og åpent for alle som vil bruke det. – Du blir mer effektiv i prosjekteringen og har alt på ett sted, sier Thea Marie Danielsen.

Artikkelen er hentet fra Norsk VVS.

Sivilingeniøren i Multiconsult har stått på for å utvikle verktøyet som er en del av Best Vent-forskningsprosjektet. Nå har hun presentert det for bransjen, på frokostseminar i VVS-foreningen.

– Hovedbudskapet er at verktøyet er publisert og at det er der for alle til å bruke, sier hun.

Effektivt
– Meningen er at du skal kunne være mer effektiv i prosjekteringen, gjøre en grundigere vurdering og ha all informasjon på ett sted, sier Danielsen. Samtidig understreker hun at verktøyet slett ikke er ferdig.

– Det er ikke forsket ferdig, og resultatene er ikke der ennå. Men når det er ferdig, kommer det til å inkludere resultatene fra forskningen. Da kommer det til å gi bedre grunnlag for luftmengdeberegninger.

Verktøyet er lett å kjenne igjen, det ligger i Revit og det er et godt alternativ til den tradisjonelle metoden, mener hun.

Skal forbedres
– Nå har du alt i modellen, fra start til slutt. Du kan ta ut regneark hvis du ønsker det, og du kan sende til oppdragsgiver i det formatet som prosjektet krever. Men når dataene er i modellen, kan du bruke dem mye mer fleksibelt. Det sparer deg for mye jobb, og du unngår flere feilkilder, peker Thea Marie Danielsen på.

I tiden som kommer, skal verktøyet gjøres bedre.

– Det neste halvåret vil vi samle erfaringer fra testbrukere i reelle prosjekter og bruke dem i forbedringer og videreutvikling, sier Kari Thunshelle hos SINTEF.

Unngår feil
– Etter hvert som prosjektresultater og anbefalinger er klare, vil vi se nærmere på hvordan de skal inkluderes i verktøyet i en oppdatert utgave.

Thunshelle trekker også frem at det å beregne i modellen eliminerer feil og sikrer energieffektive anlegg.

– Det er dynamisk og oppdaterer beregningene i tråd med endringer. Det fokuserer på å beregne vmin, og ikke bare vmaks. Kontroll av spjeldvalg eliminerer risiko for ubalanse og unødig struping. Det sikrer god regulering og kort innkjøringsperiode. I tillegg til at det dokumenterer overfor byggherre at anlegget er godt prosjektert, forklarer Kari Thunshelle.

Mer informasjon om Best Vent-verktøyet kan du finne her

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019